Onderwijskwaliteit - Digitalisering Examinering

Met de opkomst van flexibiliseren van het onderwijs en het meer summatief en formatief toetsen, ontstaat een belangrijk gevolg voor het examineren en diplomeren. Onderwijsprocessen, waaronder examineren en diplomeren, dienen georganiseerd en ingeregeld te zijn om te kunnen digitaliseren. Arlande maakt deze verandering mogelijk in jouw onderwijsorganisatie.

Aanpak

Het onderwijs flexibiliseert en digitaliseert, de arbeidsmarkt stelt andere vragen en eisen, en er zijn nog veranderende richtlijnen die vertaald moeten worden naar regels en normen. Met de opkomst van flexibiliseren en digitaliseren in het onderwijs, het meer summatief en formatief toetsen, ontstaat een belangrijk gevolg voor het examineren en diplomeren. Onderwijsprocessen, waaronder examineren en diplomeren, dienen georganiseerd en ingeregeld te zijn. Dit zowel op decentraal-(opleidingen) als centraal niveau (bedrijfsvoering en ICT). Vandaag de dag is er veel mogelijk op het digitale gebied, maar worden veel kansen nog niet benut.

Met de Procesarchitectuur Examineren (PE) als basis en procesanalyse als onderzoekinsteek kan inzicht verkregen worden in de ketenprocessen vanuit de verschillende disciplines. Zo wordt een integraal beeld gecreëerd waarmee examineringsprocessen als geheel ingericht kunnen worden (en niet per losstaande activiteit), met de juiste inzet van digitale middelen en met een helder beeld wat ervoor nodig is om dit te organiseren. Door inzet van data analytics kunnen onderwijsinstellingen focus op de juiste onderwijsteams aanbrengen. Wordt inzichtelijk in welke examens geïnvesteerd moet worden om digitaal af te nemen en welke examenprocessen en formulieren benodigd zijn. De specialisten van Arlande op het gebied van onderwijs bieden het klankbord om te komen tot praktische handvatten.

Referenties

logo NHL Stenden
Extern
Succesvolle hogeschool-brede implementatie van nieuw diplomaproces
NHL Stenden
"Lara heeft samen met betrokkenen van NHL Stenden in zeer korte tijd het diplomaproces opnieuw ingericht. Doordat alles gedigitaliseerd is, is het proces veel efficiënter geworden."
Froukje Meirink
Directeur Onderwijslogistiek & Studentondersteuning

Specialisten

Ruud Martin
06-52005519
rmartin@arlande.nl
Kasper Nobel
0636025589
knobel@arlande.nl
Onno-Hans Noteboom
06 – 499 388 05
onoteboom@arlande.nl
John Onion
06-22986919
jonion@arlande.nl

Artikelen en blogs

Meer dan ooit wordt er digitaal geëxamineerd in het onderwijs. Eén van de vragen waar onderwijsinstellingen voor staan is: hoe kunnen deze examens op een veilige manier digitaal afgenomen worden?
Leestijd:
6 minuten
25 november 2020
Op donderdag 29 oktober vond een themabijeenkomst plaats over digitaal examineren en diplomeren voor managers en specialisten examinering in het mbo. In totaal waren er 30 deelnemers aanwezig.
Leestijd:
7 minuten
18 november 2020
Donderdag 4 juni jl. organiseerde Arlande samen met NHL Stenden een virtuele kennissessie digitaal toetsen in het hoger onderwijs.
Leestijd:
5 minuten
30 juni 2020
Toetsen en examinering zijn de komende maanden cruciale activiteiten voor afronding van het schooljaar.
Leestijd:
5 minuten
20 maart 2020
Onderwijsinstellingen kiezen steeds vaker voor onderwijs waarin studenten de ruimte krijgen om te experimenteren en oefenen met actuele vra
Leestijd:
5 minuten
10 maart 2020
MBO’s en vakscholen krijgen tussen 2019 en 2022 extra subsidiegelden wanneer zij zelf concrete plannen maken om de kwaliteit te verbeteren.
Leestijd:
5 minuten
16 oktober 2018