TRANSFORMATIE MET FOCUS OP BUSINESS EN DIGITALISERING

Verandering is het enige constante in een tijd waarin we genoodzaakt zijn om te blijven bewegen. Revoluties volgen elkaar snel op. De huidige digitale revolutie laat zich kenmerken door de ‘nieuwe’ industrie. Deze revolutie laat zich niet beantwoorden door één heldere standaard aanpak, maar door het vermogen van organisaties zich aan te blijven passen aan veranderende omgeving. Het adaptief vermogen van organisaties wordt dus steeds meer gekoppeld aan het succes waarmee ondernemingen opereren.

Een transformatie is een fundamentele verandering in organisatie, bedrijfsprocessen, bedrijfswaarden, proposities en/of klantbeleving om te komen tot een organisatie die beter aansluit bij de huidige of toekomstige markt en klanten.

Een transformatie begint met de behoefte. Wat is de reden, waarom is verandering noodzakelijk? Dit kan bijvoorbeeld een aansluiting zijn met de markt, zoals het verliezen van marktaandeel of een intern probleem, zoals moeilijkheden met snel inspelen op kansen of geen grip op resultaten. Maar er kan ook een digitale vooruitgang zijn die gebruikt kan worden om de toekomstige aansluiting met de markt te willen behouden, zoals de introductie van het werken in de Cloud of de kansen op het gebied van Artificial Intelligence. Het (h)erkennen van een behoefte is de eerste stap.

Het zorgen voor een juiste visie is de tweede stap. Een transformatie is een beweging, een beweging die het meest effectief is als deze gedragen en eenduidig is. Een heldere visie en onderbouwing zorgt ervoor dat er gezamenlijk naar een doel bewogen kan worden.

Om de transformatie te beheersen zijn er meerdere aspecten te identificeren die bijdragen aan het succes. Cruciaal zijn zowel de concrete aspecten als de abstracte aspecten. Concrete aspecten (harde kant) bevatten bijvoorbeeld strategie, structuur, processen, digitalisering, informatie, data en ontwikkeling. Daarnaast bevatten abstracte aspecten (zachte kant) bijvoorbeeld mens en motivatie, waarden, cultuur, leiderschap en begeleiding. Veranderen is noodzakelijk, maar zeer complex. Draagvlak en welwillendheid om te veranderen is niet te sturen maar wel te faciliteren door te blijven communiceren, te sturen op competenties, de cultuur de ruimte te geven mee te bewegen en een goede balans vinden in snelheid en adoptie.

Kortom, het in balans brengen van de concrete en abstracte aspecten zorgt ervoor dat de organisatie een succesvolle en tevens een duurzame transformatie realiseert.

Daarnaast beschikt Arlande over expertise van de diverse transformatiefases, van oriëntatie en analyse, tot het bieden van oplossingen en uitvoeren van een duurzame implementatie. Arlande neemt het stuur als het moet, maar zorgt er liever voor dat onze opdrachtgever de mogelijkheden krijgt om het stuur te nemen.

Focus op business transformatie

In een business transformatie zullen we – in eerste instantie focus hebben op de toegevoegde waarde voor de klant, de business en het primaire proces.

Vaak worden keuzes gemaakt op basis van een specifiek deelgebied zoals procesoptimalisering, digitalisering óf cultuurverandering. Arlande behandelt echter álle aspecten van de transformatie. Keuzes worden gemaakt op basis van een totaalbeeld. Daarom richten we ons naast de concrete en technische aspecten van de verandering ook op de impact op de mens en organisatie. Dit doen wij doordat wij in staat zijn verschillende talen te spreken terwijl het beoogde doel niet uit het oog wordt verloren.

Op deze manier zorgen wij voor een business transformatie.

Focus op Digitale Transformatie

De transformaties waar Digitalisering een prominente plaats in neemt, kent een andere focus en wordt vaak ook anders georganiseerd. Naast de businessvraag speelt vaak ook het substantieel vernieuwen van de technologie (IT/IV) en tegelijkertijd het benutten van de mogelijkheden van de digitalisering in het primaire proces en klantrelatie. Onderscheidend ten opzichte van andere organisaties is dat wij bovengemiddeld sterk zijn op het digitalisering/IT gebied en transformatiemanagement.

Referenties

crow
Kira Haggenburg
Verkrijgen van meer strategische focus
CROW
"Dankzij Kira beschikt CROW nu over processen en middelen om gezamenlijk de projectenportfolio te besturen en focus te kunnen aanbrengen op zeven hoofdthema’s. Het was erg prettig werken met Kira, en door haar manier van werken wist ze de teams goed mee te krijgen."
Veronique Christiaans Joosten
Operationeel manager

Specialisten

Meryl Coutinho
035 6091555
mcoutinho@arlande.nl
Kira Haggenburg
06-48265783
khaggenburg@arlande.nl
Rob Knechten
06-52054999
rknechten@arlande.nl
Jan-Paul Smit
06-14282245
jpsmit@arlande.nl

Artikelen en blogs

Er zijn nog geen blogposts geschreven over deze dienst/sector.