Informatiegestuurd werken

Vernieuwen van publieke uitvoering

Arlande gelooft er in dat bij de beleidsrealisatie- en uitvoering mensen, technologie en data in dezelfde mate een belangrijke rol moeten (leren) spelen. Dat houdt in dat er betekenis gegeven moet kunnen worden aan verzamelde data en die te combineren met vak- en gebiedskennis van de medewerkers. Data over zowel de uitvoering van de processen zelf als data die als input kan dienen voor het op te stellen en vervolgens uit te voeren beleid. Het komt er dus op aan dat inzicht in de behoefte van inwoners, technologie en de prestaties van de uitvoering door het openbaar bestuur samenkomen. En al die ‘werelden’ moeten elkaars taal leren spreken en elkaar zien te begrijpen. Arlande ondersteunt het openbaar bestuur bij het vormgeven en uitvoeren van dit maatschappelijke samenwerkingsproces, dat wij van datagedreven naar informatiegestuurd werken noemen. Primair vanuit mens en proces bezien. Met als doel om de kwaliteit van de uitvoering van beleids- en uitvoeringsprocessen te verbeteren, veranderen of vernieuwen. Dat doen wij door adviseren, trainen, opleiden en coachen van alle bij de beleidsrealisatie en 0uitvoering betrokkenen.

Onze aanpak

Onze aanpak laat zich het beste duiden op basis van onderstaand model.

Informatiegestuurd werken

Referenties

Gemeente Amsterdam
Extern
Implementatie project Mobiele Handhaving
Gemeente Amsterdam
"Amanda heeft op overtuigende wijze de gebruikers betrokken bij het project en de wijzigingen in de organisatie door ze bijna allemaal persoonlijk aandacht en ondersteuning te geven. De acceptatie van de nieuwe dienst en technologie is daardoor aanmerkelijk eenvoudiger verlopen."
Rienk Hoff
Directeur Handhaving & Toezicht
logo Gemeente Noordenveld
Anjo Grakist
Afronden van de implementatie van het zaaksysteem test
Gemeente Noordenveld
"Anjo heeft een hoge gunfactor. Door te verbinden, een goede relatie te onderhouden en daarnaast inhoudelijk met verstand van zaken oplossingen aan te dragen, waardoor Anjo gezien wordt als professional die snel de handen op elkaar krijgt voor zijn voorstellen."
Cees Langebeeke
Manager Bedrijfsvoering
Gemeente Amsterdam
Ivo Duifhuizen
Implementatie Informatiegestuurd werken
Gemeente Amsterdam
"Analytisch, overziet zaken. Procesgericht."
Eric van Aart
Adjunct Directeur Openbare Orde en Veiligheid
Gemeente Amsterdam
Lara Schout
Implementatie Informatiegestuurd werken
Gemeente Amsterdam
"Echte spin in het web; proactief en resultaatgericht. Krijgt mensen mee en denkt in oplossingen. Grote drive."
Eric van Aart
Adjunct Directeur Openbare Orde en Veiligheid

Specialisten

Ivo Duifhuizen
06-14874702
iduifhuizen@arlande.nl
Karim Ras
06-11317910
kras@arlande.nl
Lara Schout
06-15956881
lschout@arlande.nl

Artikelen en blogs

Er zijn nog geen blogposts geschreven over deze dienst/sector.