Contact Competenties
Profile picture for user gerard-ramaekers
Gerard Ramaekers
Klantgericht
Betrokken
Verbindend
Overtuigend
Vasthoudend
Resultaatgericht
Verandering is onvermijdelijk, we moeten leren er op mee te liften en ervan te genieten.

Ik beschik over ruim 25 jaar ervaring als programmamanager, changemanager, trainer en coach. Ik heb een aanzienlijk aantal opdrachten vervuld o.a. op de gebieden strategieontwikkeling, organisatieverandering, procesinrichting, digitalisering en productontwikkeling. Ik werk doelgericht zonder de context en de mensen uit het oog te verliezen. Mijn kracht is het bereiken van resultaten door structuur, ordening en verbinding aan te brengen. Mijn stijl is transparant, betrokken en besluitvaardig. Door heldere communicatie op alle niveaus zorg ik voor draagvlak en inzet van betrokkenen. Ik krijg daardoor zaken voor elkaar en heb de reputatie dat ik mijn projecten en programma’s succesvol afsluit. Ik typeer mezelf met de volgende kwalificaties: mensgericht, verbindend, overtuigend en vasthoudend. Mijn ervaring en belangstelling liggen in het bijzonder bij de volgende onderwerpen: visievorming en strategieontwikkeling, innovatie, verandermanagement, organisatieontwikkeling en procesverbetering. Ik ben gespecialiseerd in het professionaliseren en inrichten van (verander)-organisaties. Mijn hobby’s zijn o.a. reizen, koken op de BBQ, wandelen met de hond en het Lokale energiecollectief waar ik lid van ben.

Change-manager
Programmamanager
Coach
Trainer
06-12060808

Referenties

logo SintLucas
Gerard Ramaekers
Programmamanager Professionaliseren Veranderorganisatie
SintLucas
Gerard Ramaekers heeft een professionaliseringsmodel ontwikkeld, gebaseerd op vijf pijlers, waarmee het projectmanagementproces integraal ontwikkeld kan worden. Gerard verstaat de kunst van bruggen bouwen tussen verschillende disciplines in de organisatie. Hierdoor is projectmanagement ‘zacht’ geland en konden we de randvoorwaarden voor een veranderorganisatie neerzetten.
Wendy Ritterbusch
Regisseur Veranderorganisatie
logo Gemeente Doesburg
Gerard Ramaekers
Verbetering van processen
Gemeente Doesburg
Gerard was als projectmanager verantwoordelijk voor het beleggen en coördineren van alle acties. Tevens was hij in deze rol gesprekspartner voor de opdrachtgever, managers en medewerkers.
Peter Werkman
Gemeentesecretaris/algemeen directeur
logo avans hogeschool
Gerard Ramaekers
Visie op een professionele veranderorganisatie
Avans hogeschool
Gerard heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een visie op een professionele veranderorganisatie voor Avans Hogeschool, meer precies op project- en portfoliomanagement. Dit heeft behoorlijke impact gehad op de hogeschool. Mede dankzij Gerard's inspanningen is er brede acceptatie van een systematische aanpak van verandertrajecten, programma's en projecten. Ik heb Gerard daarbij leren kennen als een man met visie, die met veel geduld aan de principes van verandermanagement heeft vastgehouden binnen een organisatie die daar weinig ervaring mee heeft.
Bert Melief
Directeur Academie voor communicatie en user experience

Geschreven blogposts

Een verslag uit de praktijk - een Hogeschool in verandering We leven in een tijd waar digitale innovaties zich in een sneller tempo opvol
Leestijd:
5 minuten
9 mei 2022
Het onderwijs verandert in een hoog tempo en dit vraagt om een professionele inrichting van onderwijsinstellingen.
Leestijd:
5 minuten
25 augustus 2021
Het primair onderwijs wordt doorlopend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Variërend van klein en praktisch tot groot en complex.
Leestijd:
5 minuten
9 oktober 2020
‘Verandering is de enige constante in een organisatie.’ Wie kent deze uitspraak niet.
Leestijd:
7 minuten
28 mei 2020
Menselijk kapitaal maakt het verschil in succesvolle organisaties. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en wetgeving is voortdurend aan verandering onderhevig.
Leestijd:
5 minuten
8 januari 2020
Mede dankzij de inbreng van Gerard Ramaekers, Principal Associate bij Arlande, zijn onderstaande whitepaper en video tot stand gekomen.
Leestijd:
5 minuten
29 juni 2018