Bewuste besluitvorming in het onderwijs

Bewuste besluitvorming in het onderwijs

Rieks Oosting Leestijd 3 minuten 16 mei 2022

Op 9 juni organiseert Arlande een inspirerende masterclass met als thema: ‘Het succes van het (beroeps)onderwijs staat en valt met eigenaarschap, sturing en documentatie’.

Tijdens deze masterclass worden drie belangrijke invalshoeken belicht:

  1. Waarom blijft innovatie in het onderwijs een uitdaging?
  2. Waarom functioneren sommige teams beter dan andere?
  3. Waarom is het zo moeilijk om uit het moeras te komen om kwalitatief en kwantitatief anders te zijn?

In dit artikel staan we stil bij het derde onderdeel van de masterclass: Waarom is het zo moeilijk om uit het moeras te komen om kwalitatief en kwantitatief anders te zijn? Onderwijs is mensen-werk maar, als je niet vanuit architectuur werkt en denkt, bouw je op een moeras. Het organiseren van gedragen, bewuste besluitvorming in het onderwijs helpt om uit dit moeras te komen.

Context

Om de juiste besluiten te kunnen nemen is inzicht, doorzicht, overzicht en uitzicht voorwaardelijk. Wat is nodig om in de context van de veranderde ‘buitenwereld’ het onderwijslandschap mee te nemen op een verantwoordelijke wijze? Versnelling en digitalisering nemen toe. Concurrentie van privéinstellingen ligt op de loer, zowel voor mbo als hoger onderwijs. De dynamiek en het tempo veranderen continue. Hoe adaptief is het onderwijs om mee te gaan in deze ontwikkeling? Hoe zorg je ervoor dat je de ontwikkelingen voor bent én blijft?

De afgelopen maanden is geld beschikbaar gekomen

(https://www.nationaalgroeifonds.nl/) Om het onderwijs een impuls te geven op het gebied van Digitalisering en eenLeven Lang Ontwikkelen in relatie tot de regionale arbeidsmarkt. Hoe zorgen wij dat deze middelen de gewenste impact realiseren en de belofte waarmaken?

Gedragen besluitvorming

John heeft een leidraad ontwikkeld om vanuit gesprekken op de werkvloer input te genereren dat leidt tot gedragen besluitvorming op strategisch niveau vanuit een IT- en IV-perspectief. Door de kwaliteit van bedrijfsprocessen, applicaties en infrastructuur te projecteren op de strategische thema’s van onderwijsinstellingen ontstaat een basis voor gedragen besluitvorming waarmee je uit het moeras komt om anders te zijn. John Onion heeft in zijn 22-jarige ervaring diverse onderwijsinstellingen vanuit een heldere roadmap begeleid bij dit soort trajecten.

‘Get the basics right, before focusing on new horizons’

Bewuste besluitvorming betreft een hoog abstractieniveau; het gaat om weten wat speelt, weten waar je als instelling staat en hoe je prioriteiten ordent. Kort gezegd: het managen van de verandering en het laten beklijven van die verandering. Welk onderdeel van de operatie moet prioriteit krijgen om de ambitie van de instelling mogelijk te maken? Welk gereedschap heb je nodig om te bepalen wat belangrijk is? Bewuste besluitvorming helpt hierbij.

Tijdens dit derde onderdeel draait het niet om het opstellen van een (informatiebeleid)plan, maar om te komen tot gedragen besluitvorming, maken van duidelijke keuzes, het stellen van prioriteiten (resources & middelen) en een concrete portfolio roadmap. Hierdoor kan de instelling gericht invulling geven aan de realisatie van de maatschappelijke opgave.

Dit door John ontwikkelde besluitvormingsmodel is gebaseerd op bewezen modellen uit o.a. informatiemanagement, kwaliteitsmanagement en bedrijfs-/organisatiekunde. Daarnaast werkt het met de gangmare ‘referentiearchitectuur’ in o.a. het onderwijs FORA, MORA, HORA en de Sector architectuurmodellen waaronder de NORA, GEMMA. De afgelopen jaren hebben Arlande en John veel inzichten verworven. Tijdens dit laatste blok van deze feestelijke masterclass willen wij een aantal strategische dilemma’s verder met elkaar verkennen.

Deze masterclass is voor iedereen die betrokken is bij het (beroeps)onderwijs en het een warm hart toedraagt: directeuren, onderwijsmanagers, bedrijfsvoering en IT/informatiemanagers.

Aanmelden

Bij deze ben je van harte uitgenodigd. Aanmelden voor en meer informatie over deze masterclass kan via: deze pagina.

Rieks Oosting

Rieks Oosting

Rieks denkt vanuit de markt en is account- en community manager van Arlande. Hij is gespecialiseerd in de onderwijssector van primair- tot aan wetenschappelijk onderwijs. In zijn rol is hij gericht op het verbinden van zinprikkelende vraag en gekwalificeerd aanbod.

06-20735755 roosting@arlande.nl Bekijk profiel

Medeauteurs

Onno-Hans Noteboom
Als voorzitter van de marktgroep onderwijs ben ik betrokken bij onderwijsvernieuwing en onderwijsinnovatie in de gehele onderwijsketen en draag ik bij aan duurzaam en betekenisvol (beroeps)onderwijs.
John Onion
John is gekenmerkt door zijn gedrevenheid om maximaal haalbaar resultaat te bereiken. Dit gecombineerd met een strategisch denkvermogen en team-bouwende managementstijl geeft aanleiding tot bovenverwachte resultaten door een soms innovatieve (project)aanpak.