De eerste stappen richting een Agile manier van werken

De eerste stappen richting een Agile manier van werken

Björn de Jong Leestijd 5 minuten 26 oktober 2021

Wendbaarheid van organisaties is een vaak genoemd begrip in deze onrustige tijd. In de praktijk betekent een wendbare organisatie dat je als gehele organisatie in staat bent om snel in te spelen op continue interne en externe veranderingen. Essentiele vragen die je moet kunnen beantwoorden bij het inrichten van een wendbare organisatie zijn: organiseren wij ons werk voor dit moment op de juiste en meest efficiënte manier? Kunnen we de grote werkvoorraad die nu ontstaat aan? Hebben we voldoende focus op de werkzaamheden met de hoogste prioriteiten en de belangrijkste waarde? Houden onze medewerkers dit tempo nog vol?

Wendbaarheid is geen knop die je aanzet. Het is een verandering in de organisatie. Arlande heeft de afgelopen periode ervaren dat de Agile manier van werken, gecombineerd met resultaatgerichte besturing en een mensgerichte aanpak, de beste garantie is voor succesvolle en duurzame wendbaarheid. Maar wat houdt ‘Agile’ eigenlijk in? Letterlijk staat het voor wendbaar, lenig en flexibel. Wij zien het als een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op interne en externe veranderingen. Hierbij staat tevredenheid van de klant voorop met oog voor het welzijn van de medewerkers en de bedrijfsresultaten van de organisatie zelf.

Wat levert de Agile manier van werken in onze optiek op?

  • De organisatie speelt beter in op veranderingen;
  • Meer focus en een duidelijke prioritering;
  • Overzicht van je werkvoorraad en meer focus op datgene dat belangrijk is;
  • Samenwerking tussen en binnen afdelingen en teams wordt bevorderd door duidelijke werkprocessen;
  • Balans tussen vraag en capaciteit op basis van wat de organisatie (nog) aan kan;
  • Werkomgeving waarin continu verbeteren wordt bevorderd. Continue verbetering in de gehele organisatie, in het team en als individu;
  • Medewerkers die vol met energie zitten en een klant die zo snel en goed als mogelijk geholpen wordt.

Voordat je als organisatie aan de slag gaat met het implementeren van de Agile manier van werken, dien je je af te vragen of deze manier van werken ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor jouw organisatie, en of het leidt tot duurzame resultaten. De Agile manier van werken is immers een hulpmiddel en geen doel op zich. Met de kennis en expertise die Arlande in de laatste jaren heeft opgebouwd, kunnen wij organisaties gericht helpen bij dit vraagstuk en deze verandering.

Als de Agile manier van werken passend blijkt bij het realiseren van de doelstellingen, dan is de vervolgstap om te verkennen welke vorm van Agile werken de meeste toegevoegde waarde biedt. Grofweg worden twee vormen onderscheiden, namelijk Scrum en Kanban, waarbij Scrum zich met name richt op projecten en Kanban op de operatie.

Scrum is een werkwijze waarbij wordt gewerkt met zelforganiserende en multidisciplinaire ontwikkelteams, in korte cycli met alle focus op vooraf concreet afgesproken producten/diensten en taken. De korte cycli, welke sprints genoemd worden, hebben een vaste lengte van één tot vier weken. Iedere sprint bestaat uit een aantal vaste bijeenkomsten die het proces structuur geven. Daarnaast wordt er gewerkt in vaste rollen, namelijk: de Scrum Master (verantwoordelijk voor het Scrum proces), Product Owner (verantwoordelijk voor de inhoud), het Development Team (ontwikkelteam) en de stakeholders. Er wordt gebruik gemaakt van een aantal hulpmiddelen zoals een Product Backlog en een scrumbord.

Kanban is de andere manier van Agile werken. Bij Kanban ligt de focus op het aanbrengen van een limiet op het ‘Work In Progress’ (WIP-Limiet). Door het aanbrengen van focus en minder dingen tegelijk op te pakken, wordt er betere kwaliteit gerealiseerd. Kanban wordt vaak toegepast bij operationele werkzaamheden. Een ander voordeel van Kanban is dat men in staat is om een duidelijk inzicht te verkrijgen in de workflow en de daadwerkelijke taken van het gehele proces. Hierdoor kunnen potentiële knelpunten tijdig worden herkend.

Scrum en Kanban zijn dus de twee belangrijke basisvoorwaarden voor de Agile manier van werken. Om vervolgens organisatiebreed op te kunnen schalen zijn er verschillende frameworks (SAFe, LESS etc.) ontwikkeld die een structuur bieden om de Agile manier van werken op grote schaal toe te kunnen passen.

Wil je weten of Agile werken past binnen jouw organisatie en op welke manier Arlande kan helpen bij het inrichten hiervan? Neem dan contact op met:

Björn de Jong

Björn de Jong

Samen met de klant streven naar continue verbetering is iets waar ik erg enthousiast van word. Mijn persoonlijke eigenschappen zijn flexibel, gedreven en mensgericht. Met mijn sterke communicatieve vaardigheden ben ik staat om de organisatie in beweging te krijgen en te ontwikkelen.

06-45277920 bdjong@arlande.nl Bekijk profiel

Medeauteurs

Wouter van Rensen
Mijn opdrachtgevers beschrijven mij als een innovatieve en pragmatische “doener” die samen met de gehele organisatie en de opdrachtgever het gewenste resultaat behaald.

Ik help al bijna 20 jaar organisaties met het oplossen van hun business transformatievraagstukken en/ of het implementeren van Agile manier van werken.

De laatste jaren heb ik focus op het laten excelleren van organisaties door ze wendbaar te maken (Een wendbare organisatie is een organisatie die zo flexibel is dat er snel ingespeeld kan worden op de vragen van nu).

Deze transformaties gaan vaak over de assen van Mens & Motivatie, Cultuur & Leiderschap, Visie & Strategie, Organisatieontwerp & Besturing, Proces en Technologie.
Meryl Coutinho
De omgeving waarin organisaties werken wordt steeds complexer en daarmee ook het werk dat in die organisaties wordt gedaan. Welke organiseerprincipes zijn nodig om deze complexiteit te reduceren? Let’s talk!