Flexibilisering Onderwijs - Onderwijs logistiek

Het onderwijs wordt steeds persoonlijker, dynamischer en meer multidisciplinair. Het is van belang dat de logistiek binnen het onderwijs hierin meebeweegt. Het efficiënt gebruiken van beschikbare resources (docenten, ruimtes, voorzieningen etc.) en effectieve onderwijsuitvoering leidt tot tevreden studenten en docenten.

Aanpak

Het concept van een klas studenten met één onderwijsprogramma is niet meer van deze tijd. Efficiënt plannen wordt steeds belangrijker. Het is van belang dat de logistiek binnen het onderwijs hierin meebeweegt. Een goede definitie van onderwijslogistiek is: ‘Het op een kosten-efficiënte manier zorgdragen dat de juiste groep studenten en docenten op de juiste tijdstippen en plaatsen bij elkaar komen om onderwijs te laten plaatsvinden.’

Deze meer persoonlijk vorm van onderwijs zorgt voor nieuwe uitdagingen binnen de onderwijslogistiek. Het detailniveau van het rooster wordt meer variabel, de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van het onderwijs (en het rooster) wordt verspreid over meerdere teams en efficiënt hergebruik van onderwijscomponenten wordt in meerdere opleidingen noodzakelijk. Flexibele organisatie van onderwijslogistiek is hierdoor vereist.

Om onderwijslogistiek efficiënt uit te voeren dient er goed voorbereid worden. Hoe slechter de voorbereiding hoe meer problemen in de uitvoering. Vaak openbaren problemen zich onnodig aan het einde van de procesketen; plannen en roosteren. Er zijn verschillende aspecten van de voorbereiding, zoals: wat moet er gedoceerd worden (curriculum), hoe moet dit gedaan worden (uitvoeringsvorm/didactiek), en wie moet dit uitvoeren (docentplanning). Deze drie elementen beïnvloeden elkaar en samen definiëren zij het onderwijsproduct en het onderwijsleveringsproces.

Ook de uitvoering vraagt om goede organisatie. De uitdaging is om, zonder de kwaliteit van het onderwijs in gevaar te brengen, problemen op te lossen. Er dient dus een balans gevonden te worden tussen het voorkomen en het oplossen van problemen, zonder dat dit ten koste gaat van andere zaken. Communicatie tussen onderwijsuitvoering en ondersteuning is het sleutelwoord.

Referenties

logo mboRijnland
Extern
Informatiemanagement model
mboRijnland
"Arlande blijft mboRijnland (voorheen ID College) ondersteunen in de realisatie. Biedt advies en oplossingen voor onderwijslogistieke vraagstukken. Waarborgt en modificeert de integrale visie en architectuur. Test conceptuele oplossingen en voorziet in functionele ontwerpen voor nieuwe functionaliteiten en systeemaanpassingen."
logo ROC De Leijgraaf
Extern
Verbeteren van plannen en roosteren
ROC De Leijgraaf
"Hoe vergroten we leerling tevredenheid over roosters met behulp van uniforme, integrale processen en informatievoorziening en dragen we bij aan kwalitatief goed onderwijs en de uitvoerbaarheid daarvan."
Ernest van Wijk
Directeur Services ROC De Leijgraaf

Specialisten

Niels van Duin
06-50410454
nvduin@arlande.nl
Kira Haggenburg
06-48265783
khaggenburg@arlande.nl
Kasper Nobel
0636025589
knobel@arlande.nl
Onno-Hans Noteboom
06 – 499 388 05
onoteboom@arlande.nl
John Onion
06-22986919
jonion@arlande.nl

Artikelen en blogs

Flexibilisering: een actueel thema waar veel onderwijsinstellingen mee bezig zijn.
Leestijd:
5 minuten
18 september 2020
“Leraren vragen leerlingen om dingen op te schrijven in een schriftje en vast te leggen.
Leestijd:
5 minuten
6 maart 2020
Hogeschool Utrecht Hogeschool Utrecht (HU), ontstaan vanuit een fusie in 1988, is een hogeschool in zowel Utrecht als Amersfoort, waar in
Leestijd:
5 minuten
12 februari 2020
Onderwijsinstellingen worstelen met het optimaliseren van hun onderwijslogistiek.
Leestijd:
5 minuten
4 december 2019
Een eenvoudige en snelle manier om aan de voor de student relevant informatie te komen is essentieel.
Leestijd:
5 minuten
5 juni 2019