Examinering crisismanagement

Examinering crisismanagement

Kasper Nobel Leestijd 5 minuten 20 maart 2020

Toetsen en examinering zijn de komende maanden cruciale activiteiten voor afronding van het schooljaar. Een grote uitdaging waar je als instelling tijdens deze Corona periode mogelijk mee geconfronteerd wordt is de continuïteit van het examineren. Het komt veel voor dat de informatievoorziening en organisatie van examinering decentraal wordt opgepakt. Hierdoor zijn de benodigde gegevens op centraal niveau niet volledig beschikbaar of voldoende transparant. Dit vormt een belemmering voor zowel centrale regie en aanpak, als de ondersteunende diensten bij hun benodigde voorbereiding en planning van de examens.

Kernvragen waar je mee geconfronteerd wordt, zijn onder meer:

  • Zijn de processen rond examinering en toetsen op orde?
  • Welke maatregelen moet je nemen om de gevolgen van het Coronavirus voor de continuering van examen- en toets-processen te borgen?
  • Is de informatiehuishouding op orde zodat op accurate en benodigde gegevens geacteerd kan worden?
  • Worden digitale hulpmiddelen gebruikt om bijvoorbeeld processen digitaal slim te ondersteunen? Denk bijvoorbeeld aan een digitale informatiestroom met goedkeuring in plaats van documenten met natte handtekening.

Kortom, heb je als instelling voldoende inzicht en de middelen om examinering voor te bereiden, examens te plannen en hierover te communiceren met de studenten?

Arlande Helpt

Arlande helpt met het praktisch organiseren van een heldere structuur rondom examinering. Peter de Beurs en Kasper Nobel begeleiden bijvoorbeeld met het:

  • Inventariseren van knelpunten in de examinering- en toetsingsprocessen.
  • Inventariseren van (decentrale) gegevens met behulp van digitale middelen en het ontwikkelen van templates hiervoor.
  • Procesbegeleiding bij het (tijdelijk) inrichten en/of aanpassen van processen en werkwijzen voor examens en toetsen zowel centraal als per opleiding.
  • Adviseren, ontwikkelen, en bovenal snel inzetten van slimme digitale hulpmiddelen.
Kasper Nobel

Kasper Nobel

Als business consultant ben ik bij klanten veelal betrokken bij digitale projecten en transformaties. Daarnaast werk ik intern bij Arlande aan productontwikkelingen en digitale innovaties.

0636025589 knobel@arlande.nl Bekijk profiel