Stimuleren van innovatie in het onderwijs

Stimuleren van innovatie in het onderwijs

Ard van Diepen Leestijd 2 minuten 17 maart 2022

De inzet van nieuwe digitale technologieën, zoals serious gaming, virtual reality (VR) en de inzet van studiedata bevindt zich in de startfase. Door de enorme werkdruk én focus op continuïteit, is de capaciteit en kennis schaars waardoor echt doorpakken met innovatie en digitalisering onvoldoende van de grond komt. De laatste twee jaar heeft digitalisering als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen een stroomversnelling doorgemaakt. Docenten zien de meerwaarde in van digitale middelen en willen hier gebruik van maken. Het postcorona onderwijs zal ongetwijfeld meer inzetten op de mogelijkheden van digitalisering.

De combinatie van de behoefte enerzijds en de schaarste in capaciteit om te komen tot innovaties anderzijds, vraagt om een aanpak. Arlande heeft de afgelopen periode samen met een aantal onderwijsinstellingen een dergelijke aanpak ontwikkeld: ‘Stimuleren van innovatie in het onderwijs door digitalisering’. Tijdens de conferentie van MBO-Digitaal in 2021 hebben wij de eerste (benchmark) resultaten gepresenteerd van de scan en de aanpak getoetst bij de aanwezig deelnemers. Op basis van deze ervaringen en resultaten hebben wij de scan verder verbeterd en toegankelijk gemaakt voor een bredere doelgroep.

De Arlande aanpak kent de volgende stappen:

Met behulp van deze Arlande aanpak wordt zowel de huidige situatie als de ambitie van een onderwijsinstelling in kaart gebracht. De aanpak richt zich op de fase van ideevorming tot en met implementatie van digitalisering. In dit onderzoek is een onderscheid tussen “accelerators” en “randvoorwaarden” gemaakt.

“Accelerators” zijn mogelijke versnellers van de inzet van digitale innovatie zoals de inzet digi-ondersteuners en verbeteren van de adoptie bij eindgebruikers. “Randvoorwaarden” zijn eisen waar aan voldaan moet worden om een resultaat mogelijk te maken. Randvoorwaarden zijn geoperationaliseerd in IT-voorzieningen, digitale leermiddelen, leiderschap, visie en draagvlak. Door het invullen van de scan krijgt de respondent direct een persoonlijk advies, waar hij/zij direct mee aan de slag kan gaan.

Ben jij nieuwsgierig hoe jij binnen jouw onderwijsinstelling onderwijsinnovatie kunt aanpakken? Vul de Innovatiescan in en ontvang direct een persoonlijk advies en kom direct in contact met onderwijscollega’s die je verder kunnen helpen.

In gesprek over de resultaten?

Een werksessie organiseren om onderwijsinnovatie te stimuleren? We helpen je graag door onze kennis en ervaringen te delen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Ard van Diepen

Ard van Diepen

Als projectleider ben ik betrokken projecten op het gebied van sturingsinformatie en organisatieontwikkeling. Mijn bijdrage zit in het zien van de (dys) functionaliteiten in organisaties waarbij ik in staat ben om vanuit de relatie stapsgewijs verbeteringen aan te brengen.

avdiepen@arlande.nl Bekijk profiel

Medeauteurs

Onno-Hans Noteboom
Als branchegroep voorzitter onderwijs ben ik betrokken bij onderwijsvernieuwing en onderwijsinnovatie in de gehele onderwijsketen en draag ik bij aan duurzaam en betekenisvol (beroeps)onderwijs.
Harald Schuren
Enthousiaste, oprechte en gedreven organisatieverbeteraar die weet hoe verandering in beweging gezet moet en kan worden. Professioneel in zijn werk, heeft situaties en mensen snel in beeld en is lekker proactief en oplossingsgericht in het realiseren van het gewenste doel.