Portfoliomanagement bewustwoordingssessie
NHL Stenden

Portfoliomanagement bewustwoordingssessie

Situatie

De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) is een kennisinstituut met ca. 1.000 medewerkers en 11.000 studenten. Het verbeteren van projectmatig werken is al jaren een aandachtspunt binnen de NHL. Echter, er is geconcludeerd dat het niveau van projectmatig werken nog niet voldoende was en verbeterd moest worden.

Uitdaging

Er zijn enkele doelstellingen opgesteld, waaronder het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, het verhogen van studiesucces en het verbeteren van de marktpositie. Arlande is gevraagd om bij te dragen aan de realisatie van deze doelstellingen. Randvoorwaardelijk voor de continuïteit van goed onderwijs en onderzoek is een solide financiële basis. Hiervoor moesten de competenties om projectmatig te werken versterkt worden om zo de toegenomen activiteiten inhoudelijk en budgettair te kunnen managen.

Rolbeschrijving

De aanpak van Arlande bestond uit het toepassen van een groeimodel met de volgende sporen: Besturing, Beleid, Processen, Informatie, Mens en Organisatie. Hierbij werden door Arlande vier fasen gehanteerd, namelijk Analyse, Ontwerp, Implementatie en Borging. Voor de 1e fase is er een Bewustwoordingssessie Opdrachtgeverschap gehouden voor de leden het College van Bestuur en de directeuren. De Analyse– en Ontwerpfase hadden tot doel om de Veranderorganisatie in te richten. Hierbij werd gebruik gemaakt van interviews met de Opdrachtgevers en Projectmanagers ten behoeve van de Analyse.

Eindresultaat

Tijdens dit project is de inrichting van het Project Portfolio Board (PPB) vormgegeven en zijn strategische projecten geprioriteerd. Tevens is er voor gezorgd dat op het juiste moment toetsing, audits en controles van projecten plaats vonden. Hierdoor is NHL in staat gebleken niet alleen de projecten gecontroleerd goed te doen maar ook de goede projecten te doen, waardoor er meer grip is gekregen op de veranderagenda.

Extern