ROC Mondriaan

ROC Mondriaan is een Regionaal Opleidingen Centrum met vestigingen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. Mondriaan biedt een breed, samenhangend onderwijsaanbod van middelbaar beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en functiegerichte trainingen. Het ROC telt ongeveer 21.000 mbo-studenten, 4.000 cursisten en 2.000 medewerkers. Bij ROC Mondriaan, dé middelbaar beroepsopleider van Haaglanden, speelt ICT een belangrijke rol. Het ROC Mondriaan wil de leerlingen, studenten en docenten optimaal faciliteren in hun ICT-gebruik en zoekt continu naar functionaliteit waarmee de onderwijskundige processen verder versterkt kunnen worden.

Als hoofd ICT zorgt Peter Cornet er met zijn team van 30 professionals voor dat de medewerkers en docenten van het ROC Mondriaan altijd over goed functionerende systemen beschikken. Mede door een groei in het aantal gekoppelde toepassingen heeft het ROC te maken met een steeds complexere ICT-omgeving. Daar komt bij dat de gebruikers steeds intensiever gebruikmaken van de ICT-infrastructuur. Betrouwbaarheid en een hoge uptime zijn dan ook van groot belang: “Het moet het gewoon doen”.

ICT wordt bij Mondriaan steeds flexibeler inzetbaar. De toegevoegde waarde van digitaal lesmateriaal groeit, software staat vaker online en ICT-voorzieningen worden vaker draadloos benut. Bij deze ontwikkelingen staat de gebruiker centraal. Vroeger bedacht ICT wat goed zou zijn, nu gaat ICT in gesprek met de gebruikers. Die hebben genoeg ideeën en waarderen het dat de ICT’ers niet alleen goede ondersteuning bieden, maar ook meedenken over verbetermogelijkheden in het onderwijs. Dit is onder andere vormgegeven in het project Docentenwerkplek, waarbij ICT samen met scholen en gebruikers bekijkt hoe ICT de docent optimaal kan ondersteunen.

Referenties

logo ROC Mondriaan
Harry Pennings
Nieuwe docentenwerkplek
ROC Mondriaan
"Project Docentenwerkplek heeft in ieder geval, mede door de gedegen projectleiding, twee zaken opgeleverd: Een verbetering van de digitale geletterdheid van docenten én, en dat vond ik het mooiste compliment vanuit het onderwijs: meer tijd voor de docent om les te geven."
Peter Cornet
Manager ICT