Omschakeling in project van ontwerp en requirements fase naar gewenste resultaatgerichte fase.
Vacansoleil

Omschakeling in project van ontwerp en requirements fase naar gewenste resultaatgerichte fase.

Situatie

Omschakeling in project van ontwerp en requirements fase naar gewenste resultaatgerichte fase. Dit in een ICT organisatie in staat van continue verbetering en verdieping rondom Agile Web development en Innovatieve Systeem ontwikkeling. 

Uitdagingen

Resultaatgericht sturen in Agile opererende omgeving op basis van heldere sturing, issue en risico management, rapportage aan MT en opdrachtgever en voortdurende coaching van deelprojectleiders.

Rol

Project / Programma Management. Regie en Sturing over een geheel van veranderingen in het systeemlandschap.

Eindresultaat

Nieuw en verbeterd back office systeem CoreSoleil, binnen een vernieuwde TISS, PIM en WEB omgeving en koppelingen naar alle omliggende systemen. Organisatie en Personeel zijn getraind en onderliggende Technologie is vernieuwd. Dit systeem is volledig ingepast in het nieuwe Financiële Exact systeem wat tegelijkertijd live wordt gebracht. 

Aanpak

De realisatie fase bestaat uit realisatie van CoreSoleil,alle koppelingen en acceptatie hiervan op projectmatige basis, met een Agile ontwikkeling van de Web omgeving. Gevolgd door een verbeter fase waarin beide trajecten volledig Agile doorontwikkeld worden, afgesloten worden met een integrale Acceptatie en implementatie door middel van een Go-Live in November 2017. 
Training en Communicatie wordt intern via een volledige E-learning ontwikkeld.

Ruud Martin

Ruud Martin

De wereld verandert sneller dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Ik sta ervoor om met eenieder die uitdaging voortdurend aan te gaan en deze snelheid niet als bedreiging te zien. Maar vooral om gebruik te maken van de kansen die voortdurend aan het oppervlak komen.

06-52005519 rmartin@arlande.nl Bekijk profiel