TRANSFORMATIE MET FOCUS OP REGIE EN BESTURING

Transformaties zijn vaak complexe verandertrajecten. De transformaties zijn vooral gericht is op business-, digitale- of organisatorische transformaties. De besturing en regie op de transformatie en de continue afstemming met de strategische doelen zijn het fundament van een transformatie. Keuzes in het fundament van de transformatie zijn bepalend voor het succes van de transformatie.

Regie en Besturing

Arlande zorgt voor de organisatie en dynamische coƶrdinatie van de transformatie. De mate van dynamiek bepaalt de wijze van sturing, regievoering en verkrijgen van grip. Een optimale werkwijze en governance vormt het fundament van de transformatie.

Om te zorgen dat een transformatie succesvol wordt, is het van belang de wijze van regie en besturing vorm te geven. Is de aard van de organisatie planmatig, dan kan dit de basis zijn om de regie en besturing in te richten. Indien de ontwikkelingen in de markt veel kort-cyclischer zijn, dan is een andere vorm van regie en besturing echter meer voor de handliggend.

We zien dat de meeste klanten in plaats van een planmatige transformatie de voorkeur hebben aan kort-cyclisch sturen.

Een abrupte overgang van planmatig naar kort-cyclisch is vaak te risicovol. Daarom implementeren we een hybride vorm om zo tijdens de transformatie ook de regie en besturing te transformeren. Bij business- en digitale transformaties zien we deze vorm van regie en besturing al vaker. Klanten die al stappen hebben gezet en een cultuur hebben om kort-cyclisch vernieuwingen door te voeren, willen vaak een transformatie om nog wendbaarder te worden. Deze organisaties ondersteunen wij met regie en besturing in onze wendbaarheidsaanpak.

Aanpak

Bij Arlande vind je de professionals en de aanpak die je helpen met concrete oplossingen om de regie en besturing in te richten en te implementeren om zo het fundament te leggen voor de variant van de transformatie. We werken vanuit bestaande best practices en methoden voor Agile, Safe, OKR, programma, -project- en portfoliomanagement en transformatiemanagement.

Het resultaat is een regie en besturing die past binnen de cultuur en werkwijze van de organisatie om de transformatie succesvol te laten zijn.

Referenties

logo SintLucas
Extern
Directieconsultant en coach
SintLucas

Specialisten

Rob Knechten
06-52054999
rknechten@arlande.nl
Jan-Paul Smit
06-14282245
jpsmit@arlande.nl

Artikelen en blogs

Er zijn nog geen blogposts geschreven over deze dienst/sector.