Overheid

Wij hebben passie voor- en ervaring met het verbeteren van prestaties in de uitvoering met oog voor maatschappelijk effect. Wij ondersteunen overheden bij de realisatie van hun ambities. In het samenspel met bestuurders, managers, ambtenaren, bewoners, en andere belang-hebbenden, komen wij tot een gezamenlijk resultaat.

PRESTATIEVERBETERING IN DE UITVOERING

Recente ontwikkelingen onderstrepen onze visie dat maatwerk en begrip voor de omstandigheden van burgers, ook wel aangeduid als de menselijke maat, het openbaar bestuur wezenlijk beïnvloeden. Vooral bezien van buiten naar binnen waarbij overheden zich steeds meer bewust zijn van hun dienstverlenende rol en toegevoegde waarde in de maatschappij en daarmee hun legitimiteit. Dat betekent ook dat uitgangspunten als efficiëntie en doelmatigheid een nieuwe betekenis krijgen. Dit vraagt om noodzakelijke aanpassingen in beleid en uitvoering. Arlande ondersteunt overheden met raad en daad bij dit samenspel met burgers, waarbij het draait om publieke waarde.

Wendbaarheid

Snel kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden is in deze tijd waarin de veranderingen zich steeds sneller aandienen en steeds ingrijpender zijn, absoluut is in de overheid absoluut noodzakelijk. Arlande helpt organisaties met het implementeren van een wendbare organisatie: ‘Agile manier van werken’.

DIGITALISERING EN DIGITALE TRANSFORMATIE

Waar voorheen IT (Informatie Technologie) en IV (Informatie Voorziening) ondersteunend waren, is digitalisering in het huidige tijdperk een speerpunt geworden. Arlande helpt overheidsorganisaties bij de besluitvorming, inrichting en implementatie van IT, IV en Digitale Innovatie (ID). Hiervoor hebben wij een methode ontwikkeld (het Arlande I3-model) die deze complexe vraagstukken visualiseert en houvast biedt voor verdere acties. Arlande maakt analyses van het IT-IV-ID-landschap, stelt roadmaps op en voert projecten uit ‘op weg naar de digitale overheidsorganisatie!’

Advies

Vanuit een adviesrol ondersteunen wij bestuurders en managers samen met hun medewerkers de juiste balans te vinden tussen publieke waarde en doelmatigheid. Met raad en daad ondersteunen wij bij politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, beleidsinhoudelijke kwesties en organisatieveranderingen.

Specialisten

Britt van Bruggen
06-30779107
bvbruggen@arlande.nl
Ard van Diepen
avdiepen@arlande.nl
Ivo Duifhuizen
06-14874702
iduifhuizen@arlande.nl
Anjo Grakist
06-46177655
agrakist@arlande.nl
Eline Haarman
06-14 83 47 38
ehaarman@arlande.nl
Kira Haggenburg
06-48265783
khaggenburg@arlande.nl
Huub Overbeek
06-13934242
hoverbeek@arlande.nl
Karim Ras
06-11317910
kras@arlande.nl
Berry Sonneveldt
06-42053730
bsonneveldt@arlande.nl
Bernard Steenaart
06-54768233
bsteenaart@arlande.nl
Lianne de Vries
06-14834737
ldvries@arlande.nl

Artikelen en blogs

Lees waarom gemeenten moeten zich anders gaan organiseren om te kunnen blijven voldoen aan de veranderlijke omgeving en het succesvol aangaan van maatschappelijke opgaven.
Leestijd:
4 minuten
14 maart 2022
Om maar met de deur in huis te vallen: in het jaar 2030 is de kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten aan bewoners en ondernemers sp
Leestijd:
5 minuten
5 mei 2020