Sectoren in transitie

Arlande richt zich op sectoren die aan verandering onderhevig zijn. Naast de sectoren onderwijs en overheid, begeeft Arlande zich in sectoren waar organisatorische en digitale transformaties plaatsvinden. Vaak is een verandering van wet- en regelgeving, een crisis of een fundamentele verandering van de businessmodellen de aanleiding.

Bij een (grootschalige) transformatie of transitie zijn veelal multidisciplinaire teams betrokken. Arlande ondersteunt jou in het organiseren van deze samenwerkingsvormen.

Veel organisaties en sectoren hebben de ‘run’ onder controle en borduren hier op voort. Wij zien dat er meestal onvoldoende ruimte is gecreëerd om vernieuwingen en veranderingen succesvol door te voeren en uiteindelijk in te bedden in het reguliere primaire proces.

Waar de ‘change’ noodzakelijk en vereist is - waar de omvang groot, complex, gefragmenteerd is - brengt Arlande haar kennis, kunde, ervaring in om (opnieuw) orde en overzicht aan te brengen.

Arlande vertaalt de ambities en creëert overzicht. In multidisciplinaire teams zorgen wij er samen met de klant voor dat de resultaten behaald worden. Wanneer deze complexiteit aan de orde is, helpt Arlande!

Organisatie in transformatie

Transformaties zijn vaak complexe verandertrajecten. Arlande zorgt voor de organisatie en dynamische coördinatie van de transformatie. De mate van dynamiek bepaalt de wijze van sturing, regievoering en verkrijgen van grip. Dit kan al dan niet in combinatie met een kort-cyclische manier van organiseren om als organisatie wendbaarder te worden. Hiernaast verzorgen wij kwalitatieve begeleiding door tijdelijke posities in te vullen.

Digitale transformatie

Digitale transformatie is een beweging waarin organisaties en de mensen binnen deze organisaties in toenemende mate de verwachtingen en kansen van digitalisering omarmen. Het werkt toe naar een meer digitale en wendbare organisatie die beter aansluit op de verwachtingen van haar klanten. We ondersteunen het ontwikkelen van een visie voor digitalisering en maken een analyse van de huidige- en gewenste situatie. Vervolgens ontwikkelen we een roadmap voor de digitale transformatie. Een ander startpunt van een digitale transformatie kan komen uit bijvoorbeeld een vervanging van de kern-applicaties om zo meer aan te sluiten bij de vragen uit de markt of nieuwe werkwijzen. Ook bij dergelijke complexe trajecten kan je rekenen op Arlande.

Klanten

Specialisten

Rob Knechten
06-52054999
rknechten@arlande.nl
Onno-Hans Noteboom
06 – 499 388 05
onoteboom@arlande.nl
Bernard Steenaart
06-54768233
bsteenaart@arlande.nl
Wouter van Rensen
06-53911029
wvrensen@arlande.nl
Sven Wouters
06-19192171
swouters@arlande.nl

Artikelen en blogs

Er zijn nog geen blogposts geschreven over deze dienst/sector.