Verandervermogen

Door verandering is de organisatie in staat om ambitie en bestaansrecht aan elkaar te verbinden. Om ervoor te zorgen dat een verandering draagvlak heeft en echt beklijft, is het van belang om veranderingen niet alleen structuurmatig te organiseren. Cultuur is een essentieel element dat het verandervermogen van de organisatie bepaalt.

Aanpak

Veranderen is intensief en vraagt om het juiste verandervermogen. Indien dit vermogen niet aanwezig is, dien je het te ontwikkelen. Draagvlak en toekomstperspectief zijn belangrijke pijlers die het verandervermogen bepalen. Diverse interventies op het gebied van besturing, competenties, cultuur, methodieken en implementatie dragen bij aan het verandervermogen. Het in beeld brengen van het verandervermogen begint met de door ons ontwikkelde ‘Flitsinventarisatie van het Verandervermogen.’ Deze inventarisatie geeft je inzicht in de mate waarin jouw organisatie in staat is om effectief met veranderingen om te gaan. Om het verandervermogen te verbeteren gebruiken we diverse methodieken die de veranderingen meetbaar en inzichtelijk maken waardoor jouw ambitie het meest effectief wordt gerealiseerd. Je beschikt dan over een professionele veranderorganisatie.

Doe de flitsinventarisatie

Deze flitsinventarisatie is generiek ontwikkeld voor niet-onderwijs organisaties en specifiek voor onderwijs organisaties. Klik op de link voor de situatie die voor jou van toepassing is.

Flitsinventarisatie voor een niet-onderwijsinstelling.

Flitsinventarisatie voor een onderwijsinstelling.

Referenties

logo SintLucas
Gerard Ramaekers
Programmamanager Professionaliseren Veranderorganisatie
SintLucas
"Gerard Ramaekers heeft een professionaliseringsmodel ontwikkeld, gebaseerd op vijf pijlers, waarmee het projectmanagementproces integraal ontwikkeld kan worden. Gerard verstaat de kunst van bruggen bouwen tussen verschillende disciplines in de organisatie. Hierdoor is projectmanagement ‘zacht’ geland en konden we de randvoorwaarden voor een veranderorganisatie neerzetten."
Wendy Ritterbusch
Regisseur Veranderorganisatie
logo avans hogeschool
Gerard Ramaekers
Visie op een professionele veranderorganisatie
Avans hogeschool
"Gerard heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een visie op een professionele veranderorganisatie voor Avans Hogeschool, meer precies op project- en portfoliomanagement. Dit heeft behoorlijke impact gehad op de hogeschool. Mede dankzij Gerard's inspanningen is er brede acceptatie van een systematische aanpak van verandertrajecten, programma's en projecten. Ik heb Gerard daarbij leren kennen als een man met visie, die met veel geduld aan de principes van verandermanagement heeft vastgehouden binnen een organisatie die daar weinig ervaring mee heeft."
Bert Melief
Directeur Academie voor communicatie en user experience

Specialisten

Gerard Ramaekers
06-12060808
gramaekers@arlande.nl

Artikelen en blogs

Er zijn nog geen blogposts geschreven over deze dienst/sector.