Onderwijs

In het onderwijs is het de ambitie van Arlande om een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij door de arbeidsmarkt van passende medewerkers te voorzien. Het op orde hebben van de bedrijfsvoering en ondersteunende processen zorgt ervoor dat er meer geld aan de kwaliteit van onderwijs kan worden besteed.

Arlande ondersteunt het onderwijs met het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het vormgeven van een effectieve informatisering- en ICT omgeving. Veel van deze veranderingen worden op een projectmatige manier door ons begeleid. Hierbij zijn we een stevige sparringpartner op het gebied van onderwijslogistiek, (digitaal) examineren & diplomeren en de primaire processen. Het gevolg is een professionele onderwijs organisatie waar enthousiaste leerlingen en studenten in minder tijd gediplomeerd worden door een hogere kwaliteit van het onderwijs.

Optimaliseren van het onderwijs

De basis van de manier van lesgeven is in de afgelopen 30 jaar weinig veranderd. Is digitalisering daarmee een non issue? Absoluut niet! De afgelopen jaren zien we weer toenemende bewustwording dat digitalisering een must is voor vooruitgang. Digitalisering maakt gepersonaliseerd onderwijs mogelijk; any time, any place en any device. Dit vraagt om aanpassingen op het gebied van onderwijskwaliteit, onderwijslogistiek en digitalisering van het onderwijs.

Projecten en Innovatie

Veel onderwijsorganisaties in transitie maken een onderscheid tussen de lijn- en de veranderorganisatie. Veranderen vraagt om een innovatieve houding van de medewerkers die bij de projecten betrokken zijn. Projecten hebben regie nodig om ervoor te kunnen zorgen dat de gewenste veranderingen in het juiste verandertempo met de juiste ritmiek vormgegeven (verandervermogen) worden. Alleen dan land en beklijft onderwijsinnovatie.

Digitalisering

De informatievoorziening kan worden gezien als de bloedsomloop van een onderwijsinstelling. Het vormt de werkzaamheden die zich bezighouden met het verzamelen, beheren en verspreiden van kennis en informatie. Alle organisatiedelen krijgen hun bouwstoffen aangeleverd via de informatiestroom, die door de hele organisatie loopt. Een slechte informatievoorziening resulteert in suboptimaal functionerende organisatiedelen.

Verbonden bedrijfsvoering

Om aan de veranderingen in het onderwijs bij te kunnen dragen moet de bedrijfsvoering ook diezelfde wendbaarheid gaan ontwikkelen. De vraag komt naar voren vanuit welke sturingsdomeinen bedrijfsvoering hierbij kan ondersteunen en aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan. Hierin heeft de stafdienst bedrijfsvoering een zelfstandige rol te spelen als partner van het onderwijs, om te voorkomen dat er producten worden ontwikkeld die niet in het hier en nu, maar slechts in de toekomst van het onderwijs gebruikt kunnen worden.

Specialisten

Ard van Diepen
avdiepen@arlande.nl
Niels van Duin
06-50410454
nvduin@arlande.nl
Kira Haggenburg
06-48265783
khaggenburg@arlande.nl
Marc Janssen
06-55197212
mjanssen@arlande.nl
Rob Knechten
06-52054999
rknechten@arlande.nl
Imre van der Lubbe
06-22986940
Ivdlubbe@arlande.nl
Kasper Nobel
0636025589
knobel@arlande.nl
Onno-Hans Noteboom
06 – 499 388 05
onoteboom@arlande.nl
Hans Onderwater
06-21973000
honderwater@arlande.nl
John Onion
06-22986919
jonion@arlande.nl
Rieks Oosting
06-20735755
roosting@arlande.nl
Huub Overbeek
06-13934242
hoverbeek@arlande.nl
Gerard Ramaekers
06-12060808
gramaekers@arlande.nl
Harald Schuren
06-37321375
hschuren@arlande.nl
Paul Vercauteren
06-20536195
pvercauteren@arlande.nl

Artikelen en blogs

In dit artikel staan we stil bij het derde onderdeel van de masterclass: Waarom is het zo moeilijk om uit het moeras te komen om kwalitatief en kwantitatief anders te zijn? Onderwijs is mensen-werk maar, als je niet vanuit architectuur werkt en denkt, bouw je op een moeras. Het organiseren van gedragen, bewuste besluitvorming in het onderwijs helpt om uit dit moeras te komen.
Leestijd:
3 minuten
16 mei 2022
Een verslag uit de praktijk - een Hogeschool in verandering We leven in een tijd waar digitale innovaties zich in een sneller tempo opvol
Leestijd:
5 minuten
9 mei 2022
Op 9 juni organiseert Arlande een inspirerende masterclass met als thema: ‘Het succes van het (beroeps)onderwijs staat en valt met eigenaarschap, sturing en documenteren’. Tijdens deze masterclass worden drie belangrijke invalshoeken belicht: ...
Leestijd:
3 minuten
28 april 2022
Op 9 juni organiseert Arlande een inspirerende masterclass met als thema: ‘Het succes van het (beroeps)onderwijs staat en valt met eigenaarschap, s
Leestijd:
4 minuten
5 april 2022
De inzet van nieuwe digitale technologieën, zoals serious gaming, virtual reality (VR) en de inzet van studiedata bevindt zich in de startfase.
Leestijd:
2 minuten
17 maart 2022
Maandag 25 januari 2021 organiseerde Arlande samen met de Hogeschool van Amsterdam een digitale rondetafelconferentie met als thema: De maat van jouw succes: “Hoe definieer je de toegevoegde waarde van bedrijfsvoering in relatie tot studentsucces in het hoger onderwijs?”
Leestijd:
5 minuten
17 februari 2021