Onderwijs

In het onderwijs is het de ambitie van Arlande om een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij door de arbeidsmarkt van passende medewerkers te voorzien. Het op orde hebben van de bedrijfsvoering en ondersteunende processen zorgt ervoor dat er meer geld aan de kwaliteit van onderwijs kan worden besteed.

Arlande ondersteunt het onderwijs met het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het vormgeven van een effectieve informatisering- en ICT omgeving. Veel van deze veranderingen worden op een projectmatige manier door ons begeleid. Hierbij zijn we een stevige sparringpartner op het gebied van onderwijslogistiek, (digitaal) examineren & diplomeren en de primaire processen. Het gevolg is een professionele onderwijs organisatie waar enthousiaste leerlingen en studenten in minder tijd gediplomeerd worden door een hogere kwaliteit van het onderwijs.

Optimaliseren van het onderwijs

De basis van de manier van lesgeven is in de afgelopen 30 jaar weinig veranderd. Is digitalisering daarmee een non issue? Absoluut niet! De afgelopen jaren zien we weer toenemende bewustwording dat digitalisering een must is voor vooruitgang. Digitalisering maakt gepersonaliseerd onderwijs mogelijk; any time, any place en any device. Dit vraagt om aanpassingen op het gebied van onderwijskwaliteit, onderwijslogistiek en digitalisering van het onderwijs.

Projecten en Innovatie

Veel onderwijsorganisaties in transitie maken een onderscheid tussen de lijn- en de veranderorganisatie. Veranderen vraagt om een innovatieve houding van de medewerkers die bij de projecten betrokken zijn. Projecten hebben regie nodig om ervoor te kunnen zorgen dat de gewenste veranderingen in het juiste verandertempo met de juiste ritmiek vormgegeven (verandervermogen) worden. Alleen dan land en beklijft onderwijsinnovatie.

Digitalisering

De informatievoorziening kan worden gezien als de bloedsomloop van een onderwijsinstelling. Het vormt de werkzaamheden die zich bezighouden met het verzamelen, beheren en verspreiden van kennis en informatie. Alle organisatiedelen krijgen hun bouwstoffen aangeleverd via de informatiestroom, die door de hele organisatie loopt. Een slechte informatievoorziening resulteert in suboptimaal functionerende organisatiedelen.

Verbonden bedrijfsvoering

Om aan de veranderingen in het onderwijs bij te kunnen dragen moet de bedrijfsvoering ook diezelfde wendbaarheid gaan ontwikkelen. De vraag komt naar voren vanuit welke sturingsdomeinen bedrijfsvoering hierbij kan ondersteunen en aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan. Hierin heeft de stafdienst bedrijfsvoering een zelfstandige rol te spelen als partner van het onderwijs, om te voorkomen dat er producten worden ontwikkeld die niet in het hier en nu, maar slechts in de toekomst van het onderwijs gebruikt kunnen worden.

Specialisten

Ard van Diepen
avdiepen@arlande.nl
Niels van Duin
06-50410454
nvduin@arlande.nl
Kira Haggenburg
06-48265783
khaggenburg@arlande.nl
Marc Janssen
06-55197212
mjanssen@arlande.nl
Rob Knechten
06-52054999
rknechten@arlande.nl
Imre van der Lubbe
06-22986940
Ivdlubbe@arlande.nl
Kasper Nobel
0636025589
knobel@arlande.nl
Onno-Hans Noteboom
06 – 499 388 05
onoteboom@arlande.nl
Hans Onderwater
06-21973000
honderwater@arlande.nl
John Onion
06-22986919
jonion@arlande.nl
Rieks Oosting
06-20735755
roosting@arlande.nl
Huub Overbeek
06-13934242
hoverbeek@arlande.nl
Gerard Ramaekers
06-12060808
gramaekers@arlande.nl
Harald Schuren
06-37321375
hschuren@arlande.nl
Paul Vercauteren
06-20536195
pvercauteren@arlande.nl

Artikelen en blogs

Meer dan ooit wordt er digitaal geëxamineerd in het onderwijs. Eén van de vragen waar onderwijsinstellingen voor staan is: hoe kunnen deze examens op een veilige manier digitaal afgenomen worden?
Leestijd:
6 minuten
25 november 2020
Door het corona virus, staat op dit moment de wereld op z’n kop. Iedereen heeft digitale transformatie als prioriteit 1 staan.
Leestijd:
5 minuten
20 maart 2020
Vrijdagochtend voor Pinksteren. Ik ben op bezoek bij de IT afdeling van Hogeschool InHolland, bij Frits van der Weerd.
Leestijd:
7 minuten
14 juni 2018